Urzędy kwalifikowane:

CRL urzędu: CUZ Sigillum - QCA1
dla zaświadczenia ważnego od 24.04.2017


CRL urzędu: PWPW - kwalifikowany CA
dla zaświadczenia ważnego od 08.05.2015


CRL urzędu: Sigillum PCCE - kwalifikowany CA1
dla zaświadczenia ważnego od 10.05.2012 do 11.05.2017


CRL urzędu: Sigillum PCCE - kwalifikowany CA1
dla certyfikatów wydanych w okresie od 2009-04-03 do 2012-05-15


Urzędy niekwalifikowane:

CRL urzędu: CUZ Sigillum Root CA1
dla zaświadczenia ważnego od 08.10.2018


CRL urzędu: CUZ Sigillum CA1
dla zaświadczenia ważnego od 09.10.2018


CRL urzędu: CUZ Sigillum IR CA1
dla zaświadczenia ważnego od 09.10.2018


CRL urzędu: Sigillum PCCE - CA
dla zaświadczenia ważnego od 21.05.2011


CRL urzędu: Sigillum PCCE - RootCA
dla zaświadczenia ważnego od 14.04.2008


CRL urzędu: Sigillum PCCE - CALevel3
dla zaświadczenia ważnego od 22.04.2008